Pályázataink

A Hyperion-Trade Kft. forgóeszköz finanszírozása

A kedvezményezett neve: Hyperion – Trade Korlátolt Felelősségű Társaság.

A projekt címe: Eszközbeszerzés a Hyperion-Trade Kft-nél.

A visszatérítendő hitel összege: 25 000 000 Ft.

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében A Hyperion-Trade Kft.-nél forgóeszköz finanszírozás kerül megvalósításra.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2028.03.15.

Projekt azonosító száma: GINOP-8.3.5-18/B

A mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása

A kedvezményezett neve: Hyperion – Trade Korlátolt Felelősségű Társaság.

A projekt címe: Eszközbeszerzés a Hyperion-Trade Kft-nél.

A szerződött támogatás összege: 9 000 000 Ft.

A támogatás mértéke: 60,2% .

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében új korszerű gépek kerültek beszerzésre.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. 02.28.

Projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-00823

A MUNKAVÁLLALÓK ÉS VÁLLALATOK ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK ÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MUNKAERŐ FEJLESZTÉSÉN KERESZTÜL

A kedvezményezett neve: Hyperion – Trade Korlátolt Felelősségű Társaság.

A projekt címe: MUNKAERŐ FEJLESZTÉS a Hyperion-Trade Kft-nél.

A szerződött támogatás összege: 2 778 780 Ft.

A támogatás mértéke: 70% .

A projekt tartalmának bemutatása:

A MUNKAVÁLLALÓK ÉS VÁLLALATOK ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGÉNEK ÉS TERMELÉKENYSÉGÉNEK JAVÍTÁSA A MUNKAERŐ FEJLESZTÉSÉN KERESZTÜL

Kommunikáció és értékteremtés alapképzés:

Egy szervezet hosszú távú céljait és társadalmi beágyazottságát jobban megismerve/felfedezve, új belső és külső kommunikációs mintákat, új működést hatékonyabb értékelési és jutalmazási módszereket fejleszthessenek ki a cég vezetői és munkatársai magukban. Cél, hogy a résztvevők könnyebben, hatékonyabban tudjanak kommunikálni, amely segíti őket a munkájukban és a mindennapjaikban. A résztvevők képesek legyenek feltérképezni saját erősségeiket, gyengeségeiket, hogy az erősségeiket még jobban kihasználhassák, gyengeségeiket mérsékelni tudják.

Részletes bemutatás:

Célja, a képzésben résztvevő csoportidentitásának erősítése. Ismerje meg a vállalkozás/cég történetét, távlati céljait, kidolgozása projektív módszerekkel.

Konfliktuskezelés és probléma megoldás:

A képzés célja a résztvevők magánéletben6munkában való eredményességének növelése, a másokkal való együttműködés képességének fejlesztése kölcsönös érdekek figyelembe vétele.

Részletes bemutatás:

Honnan erednek az érdek és értékkonfliktusok, mikor tekintjük őket megoldottnak. Mit mutatnak meg nekünk a konfliktusaink, mit nyerünk a megoldásukkal. Konfliktuskezelési stratégiák (alkalmazkodás, elkerülés, kompromisszum, win-win megismerése, az énközlés)

Motiválás és időgazdálkodás:

A képzés célja, hogy a vezetők, középvezetők, megismerjék/elsajátítsák az alapvető coaching képességeket, motivációs eszközöket, az időgazdálkodásban lévő lehetőségeket, melyek segítségével munkatársainkat eredményesebbé, csapatukat összetartóbbá tudják tenni, kiaknázhatják a csapatban rejlő lehetőségeket. A képzés elvégzése segítheti csökkenteni a vezetőre, középvezetőre nehezedő munkaterheket, növelni a hatékonyságot.

Részletes bemutatás: Cél, hogy a résztvevők megismerjék a motivációk fajtáit, szintjeit, különös tekintettel a külső és belső motivációra, és a célok szerepét a motivációkban, motivációs rendszer további szükségletek szerinti csoportosítását, használati lehetőségeit, a csoportfacilitációs alapokat.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. 01.20.

Projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-3.2.1-21